Home Aktuální výzvy OPŽP - výzvy MAS

OPŽP - výzvy MAS

V současné době probíhá hodnocení žádosti o rozšíření SCLLD o možnost realizovat projekty v OPŽP.