Home O nás Seznam členů Zájmové skupiny MAS

Zájmové skupiny MAS

Seznam členů zájmových skupin je uveden v seznamu partnerů MAS Rokytná.

Zájmové skupiny

1. Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD.

2. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti.

3. Plénum MAS se skládá minimálně ze 3 zájmových skupin. Na jednání pléna MAS může dojít ke vzniku nebo zániku zájmových skupin na základě hlasování.

4. Členství v jedné zájmové skupině je neslučitelné s členstvím v jiné zájmové skupině.

 

Seznam zájmových skupin MAS