Dokumenty, strategie CLLD, projekty MAS ...

Vítejte na stránkách společnosti MAS Rokytná, o.p.s.

Právě pro vás tvoříme nové webové stránky, nyní probíhá aktualizace obsahu, prosíme o strpení a omlouváme se za dočasné komplikace. 


MAS Rokytná, o.p.s. na základě své strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS ROKYTNÁ - CESTA K ROZKVĚTU REGIONU), zprostředkovává granty a dotace organizacím, které působí na území MAS, zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje konzultace, poradenskou činnosti. Kromě toho se aktivně zapojuje do dění v regionu různými informačními a kulturními akcemi, a to buď jako pořadatel nebo partner.


Aktuality

Změna Výzvy č. 1 a 2 - IROP

Dne 20. 2. 2019 byly modifikovány výzvy IROP č. 1 a 2. 

 

U Výzvy č. 1 -  - dochází ke změnám: 

                              - Prodloužení termínu pro příjem žádosti z 28. 2. 2019 na 30. 4. 2019 18:00 hod.

                              - Aktualizace příslušných odkazů na webové stránky MAS Rokytná, o.p.s.

Kompletní text výzvy je k dispocizi ZDE.

 

U Výzvy č. 2 - - dochází ke změnám:

                              - Prodloužení termínu pro příjem žádosti z 15.3.2019  18:00:00 na 29.3.2019  18:00:00 hod

                              - Aktualizace příslušných odkazů na webové stránky MAS Rokytná, o.p.s.

Kompletní text výzvy je k dispozici ZDE.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše projekty.

 

Tým MAS Rokytná, o.p.s.

http://masrokytna.cz/irop-vyzvy-mas/2-vyzva-mas-rokytna-irop-investice-do-kapacit-a-kvality-skol-a-skolek/

 

Celý článek