Dokumenty, strategie CLLD, projekty MAS ...

Vítejte na stránkách společnosti MAS Rokytná, o.p.s.

 


MAS Rokytná, o.p.s. na základě své strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS ROKYTNÁ - CESTA K ROZKVĚTU REGIONU), zprostředkovává granty a dotace organizacím, které působí na území MAS, zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje konzultace, poradenskou činnosti. Kromě toho se aktivně zapojuje do dění v regionu různými informačními a kulturními akcemi, a to buď jako pořadatel nebo partner.


Aktuality

1. Výzva SZP

Seznam přijatých projektů

5. 4. 2024  MAS Rokytná vyhlásila 1. výzvu SZP. 6. 5. 2024 byl ukončen příjem žádostí a bylo přijato celkem 41 projektů ve Fichi 4 s celkovou požadovanou výší dotace 14.320.041 a 40 projektů ve Fichi 5 s celkovou požadovanou výši dotace 14.849.421 Kč. 

V současné době probíhá administrativní kontrola přijatých projektů, následně budou projekty hodnoceny Výběrovou komisí a proběhne výběr projektů Programovým Výborem.

Děkujeme všem žadatelům za spolupráci.

Celý článek