Home Aktuální výzvy Informace o výzvách

Harmonogram Výzev MAS Rokytná

Souhrnné informace o jednotlivých operačních programech:

  • PRV: 1. Výzva byla vyhlášena v červnu 2018 a příjem projektů končil 23. 7. 2018. Více informací http://masrokytna.cz/cze/index.php?action=page_detail&id=421
  • OPZ: V současné době jsou vyhlášené dvě výzvy. Více informací http://masrokytna.cz/cze/index.php?action=page_detail&id=424 
  • IROP: Připravujeme výzvy
  • OPŽP: Byla schválena změna SCLLD a pokračujeme v přípravě výzev.

Harmonogram IROP
Harmonogram výzev OPZ
Harmonogram OPZ 2019 Rokytná