Home O nás Seznam členů Programový výbor MAS

Programový výbor MAS

Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS. Programový výbor má minimálně 5 členů. Funkční období členů programového výboru je pětileté.

Opětovné zvolení je možné. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Toto pravidlo se uplatní ve skladbě programového výboru.

Programový výbor:

a. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce

b. schvaluje výzvy k podávání žádostí

c. schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů

d. schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů

e. schvaluje rozpočet MAS

f. schvaluje a vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise

g. pověřuje členy MAS či pracovníky společnosti, kteří aktivně monitorují vybrané a realizované projekty

h. svolává plénum MAS nejméně jedenkrát ročně

 

Programový výbor MAS k 1. 1. 2015


Zápisy ze zasedání Programového výboru jsou ZDE

 

Seznam členů programového výboru MAS k 12. 12. 2019 - AKTUÁLNÍ

Počet členů programového výboru je 9.