Home Strategie CLLD 2014 – 2020 SCLLD 2014-2020 MAS Rokytná - schválená

SCLLD 2014-2020 MAS Rokytná - schválená

MAS Rokytná, o.p.s. podala žádost o realizaci SCLLD v programovém období 2014-2020 dne 30.3.2016. V měsíci srpnu 2017 byla tato žádost zamítnuta. Po odvolání, které jsme podali, nám bylo umožněno podat další žádost do 3. výzvy a to začátkem listopadu 2017.

Tato žádost byla schválena dne 13.12.2017

 

Dodatek č. 1 SCLLD MAS Rokytná

 

Programový rámec OPŽP

 

Grafické znázornění programových rámců SCLLD - po OPŽP

Dodatek č. 2 SCLLD MAS Rokytná

Finanční plán dodatek č. 2

Dodatek č. 3 SCLLD MAS Rokytná

21. 9. 2020 byla schválena změna SCLLD - převod prostředků v rámci opatření IROP. Bližší informace níže.

Aktualizace finanční plán IROP - změna č. 4 červen 2021

Seznam úspěšných žadatelů v rámci výzev vyhlášených v letech 2018 - 2019.

Změna SCLLD - Aktualizace Progarmového rámce PRV duben 2022

 

 Pozvánka na projednávání MID TERM Evaulace

Evaulační zpráva - MID TERM Evaulace MAS Rokytná, o.p.s. 26. 6. 2019

 

 

 

Schválená SCLLD MAS Rokytná - 13.12.2017
SCLLD MAS Rokytná předložená 30.3.2016

Změna SCLLD rámce IROP platná k 21. 9. 2020

Výčet prováděných změn:


a) Změna finančních plánů MAS (4 opatření zrušeny - 1.2.2.A Investice do akceschopnosti složek IZS, 6.3.1.A Investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální inkluzi, 4.5.1.A Podpora zázemí sociálních podniků, 3.4.1.A Investice do revitalizace hmotných památek , z opatření 2.4.1.A Podpora udržitelnosti nemotorové dopravy odebrány aktivity týkající se: Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu- přestupní uzly veřejné dopravy a výstavba cyklostezek a cyklotras vč. doprovodné infrastruktury v podobě stojanů na kola, a výsadby zeleně podél cyklostezek a cyklotras za účelem zajištění cestování do zaměstnání, škol a za službami, opatření 6.1.1.A Investice do kapacit škol a školek finančně posíleno


b) Změna/aktualizace Programového rámce IROP (4 opatření zrušeny - 1.2.2.A,6.3.1.A, 4.5.1.A, 3.4.1.A, z opatření 2.4.1.A odebrány vybrané aktivity týkající se: Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu- přestupní uzly veřejné dopravy a výstavba cyklostezek a cyklotras vč. doprovodné infrastruktury v podobě stojanů na kola, a výsadby zeleně podél cyklostezek a cyklotras za účelem zajištění cestování do zaměstnání, škol a za službami)


c) Změna/aktualizace tabulky indikátory (v důsledku zrušení 4 opatření 1.2.2.A,6.3.1.A , 4.5.1.A, 3.4.1.A, a z důvodu odebrání vybraných aktivit u patření 2.4.1.A , byly upraveny (vynulovány/aktualizovány) tomu odpovídající indikátory: 75201, 76100,76401, 76310, 57001, 57520, 55401, 55301,67510, 55402, 55320,55310, 10403,10400, 10000, 10105, 10102, 10300,10411, 90501, 91005,91010 a k aktualizaci indikátoru 75001)

Veškeré MAS provedené a předložené změny SCLLD byly řádně komunitně projednány 12.12.2019 jak Programovým výborem MAS, tak Plénem MAS.

 

Programový rámec IROP platný od 21. 9. 2020

Finanční plán rámce IROP platný od 21. 9. 2020

Přehled Indikátorů IROP platné od 21. 9. 2020