Výzvy šablony

Šablony MŠ a ZŠ I
Informujeme, že Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Text výzvy včetně příloh naleznete na webových stránkách MŠMT