Home Šablony OP VVV Šablony OP VVV Informance, prezentace

Informance, prezentace

Přílohy ke zprávám o realizaci projektu

Na našich webových stránkách zveřejňujeme přílohy ke zprávám o realizaci projektu, na které některé školy netrpělivě čekaly. Tyto dokumenty Vám přikládáme do přílohy. Věnujte prosím pozornost zejména informační příloze Dokladování výstupů a indikátorů.

Šablony - vzory příloh ZoR

1.2.6 II.2.10 Dohoda o spolupráci sdílení zkušeností
1.2.6 II.2.10 Sdílení zkušeností zápis
Čestné prohlášení pro všechny šablony

1.2.5 Supervize závěrečná zpráva
1.3.3.II.4.1 Setkání s rodiči zápis
II.2.11 Tandemová výuka záznam
1.2.5 I.3.3 II.4.1 Supervize setkávání prezenční listina

II.3.1 II.3.2 Třídní kniha klubu
II.2.13 Nové metody ve výuce záznam
II.2.9 Vzájemná spolupráce zápis
II.2.12 Clil záznam

II.3.4 Třídní kniha přípravy
Vzor výkazu práce
Měsíční report o činnosti - všechny personální šablony
II.3.3 Třídní kniha doučování
Návod dokládání výstupu a indikátoru šablony


Příklady dobré praxe pro projekty Šablon
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dokument Příklady dobré praxe, který je pomůckou pro realizaci projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Šablony - příklady dobré praxe

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽADATELE - ŠABLONY - k 10.8.2016
Aktuální informace pro žadatele do ŚABLON - prezentace a výpis z FQA - nejčastější dotazy a odpovědi na ně.

Šablony - otázky a odpovědi
Prezentace šablony - aktuality k 1. 8. 2016 ZŠ a MŠ

Leták se základními informacemi k výzvám Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Leták Šablony pro MŠ a ZŠ I


Leták na téma společné vzdělávání v OP VVV

Leták - OP VVV společné vzdělávání


Brožura se souhrnnými informacemi o OP VVV

Informační brožura OP VVV


Přehled kompletní důležité dokumentace pro žadatele
Informace k dostupné dokumentaci důležité pro žadatele ve výzvě Šablony

1. Avíza výzev č. 02 16 022 a 02 16 023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Avíza výzev

2. Dokumentace pro žadatele a příjemce - Důležitá dokumentace pro žadatele, se kterou musí pracovat při zpracování žádosti

Dokumenty pro žadatele

3. Vyhlášené výzvy – zde bude vyvěšena výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I – zatím vyhlášena není

Vyhlášené výzvy


Platové limity pro nepedagogické pracovníky

Informace pro stanovení platových limitů u nepedagogických pracovníků

Jako informační materiál je pro vás výchozí materiál Ministerstva práce a sociálních věcí – Regionální statistika ceny práce – Kraj Vysočina (platová sféra - nepodnikatelská)

Regionální statistika ceny práce

V případě pracovních smluv jsou pro vás důležité stránky materiálu, hrubý měsíční plat, uvedeno na stránkách č. 20 a 22.

V případě dohod (DPP/DPČ) jsou pro vás důležité stránky materiálu, kde je uveden medián hodinového výdělku, uvedeno na stránkách č. 29 a 30.

Brožurka je v přiloženém PDF souboru.

Pro vlastní stanovení aktuálně platného limitu budete používat aplikaci uvedenou na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, ale protože je nepřehledná, pro první orientaci je lepší se podívat do výše uvedené brožurky, kde je seznam pozic přehledně uveden a teprve následně vyhledat aktuální výši platových limitů v aplikaci ISPV - Informační systém o průměrných výdělcích.

Brožura platová sféra Vysočina přehled

Mzdové limity verze 2


Představení Šablon pro MŠ a ZŠ

Představení šablon pro MŠ a ZŠ


Informace pro MŠ a ZŠ na území MAS Rokytná

Informace o spolupráci MAS Rokytná se školami v oblasti technické pomoci při čerpání podpory z tzv. ŠABLON, přípravy individuálních projektů do IROP a čerpání finančních prostředků z připravovaných výzev MAS Rokytná.

Informace pro MŠ a ZŠ na území MAS Rokytná