VÝZVA Šablony II.

Výzva č. 02_18_063

Řídící orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV.

Zpřístupnění žádosti o podporu v ISKP14+ - 28. února 2018.

Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00 hod.

Výzva MRR vyhlášení