OPZ - VÝZVY MAS

V programovém období 2014 - 2020 již nebude výzva OPZ vyhlášena. MAS Rokytná připravuje Programový rámec pro OPZ+ na nové programove období 2021 - 2027.

 

První 3 výzvy MAS byly uzavřeny, probíhá realizace 2 projektů.

Seznam všech žádosti přijatých k administraci v rámci 1 - 3 výzvy MAS Rokytná, o.p.s. ZDE k nahlédnutí.

Výzvy č. 4-7 prošli administrací MAS, seznam přijatých projektů je ZDE.


Všechny projekty, v rámci výzev č. 5 a 6., byly ŘO OPZ akceptovány a probíhá příprava na vydání právního aktu. 27. 5. 2020.

Seznam všech žádosti přijatých k administraci v rámci 1 - 3 výzvy MAS Rokytná, o.p.s. ZDE k nahlédnutí.


Na konci měsíce dubna 2019 jsme vyhlásili 4 výzvy OPZ.

24. dubna 2019 byly vyhlášeny 4 výzvy.

 

4. Výzva OPZ - Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků I. – MAS Rokytná

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):  4 568 220,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  30. 8. 2019, 12:00

 

Výzva č. 5 OPZ - Prorodinná opatření II. - MAS Rokytná, o.p.s

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 981.250,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:   20. 9. 2019, 12:00 hodin

 

6. Výzva OPZ - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst II. - MAS Rokytná

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 2.344.400,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 9. 2019, 12:00 hodin

 

7. Výzva OPZ - Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb II. – MAS Rokytná, o.p.s.

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 1.305.210,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  20. 9. 2019, 12:00 hodin