Home Aktuality Aktuality Vyhlášení výzev MAS

OP TAK 1. Výzva, IROP 2. a 3. Výzva

Vyhlášení výzev MAS

MAS Rokytná, o.p.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“ vyhlašuje 1 výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů do Programového rámce Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.  Detaily výzvy naleznete --->>> „1. výzva MAS Rokytná – OP TAK – Inovace v podnikání – 2023“

 

MAS Rokytná, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“ vyhlašuje 2.  výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu. Detaily výzvy naleznete --->>> „2. výzva MAS Rokytná – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023 – II.“

 

MAS Rokytná, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“ vyhlašuje 3.  výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu. Detaily výzvy naleznete --->>> „3. výzva MAS Rokytná – IROP – DOPRAVA 2023“