Home Aktuality Aktuality NZUL - praktické informace z MAS Rokytné

NZUL - praktické informace z MAS Rokytné

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – LIGHT

 

Praktické informace níže. 

 

 ↓

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – LIGHT

Komu je podpora určena?

Vlastníkům rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou

Podmínky:

1)      žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo

2)      žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

3)      žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.9.2022

Na co můžete získat podporu?

1)      Zateplení fasády – podpora ve výši max. 6.000 Kč/běžný metr

2)      Zateplení střechy – kompletní opatření – podpora ve výši max. 120.000 Kč

3)      Zateplení stropu pod půdou – kompletní opatření – podpora ve výši max. 50.000 Kč

4)      Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem – kompletní opatření – podpora ve výši max. 60.000 Kč

5)      Výměna oken – jeden kus výplně (jeden stavební otvor) – podpora ve výši max. 12.000 Kč/1 ks

6)      Výměna vchodových dveří – jeden kus dveří – podpora ve výši max. 18.000 Kč/1ks

7)      Od 2. 5. 2023 můžete požádat o dotaci na instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE) - výše podpory 90.000 Kč.

 

POZOR – maximální možná výše podpory může být až 100% nákladů maximálně však 150.000 Kč na projektovou žádost/1 rodinný dům

Jak na to – co vás čeká?

1)      Jste oprávněný žadatel, tedy splňujete podmínky programu

2)      Máte zřízenu identitu občana

3)      Jste vlastníkem bankovního účtu

4)      Máte ujasněno, jaká opatření na úspory tepelné energie budete realizovat

5)      Kontaktujte podpůrného pracovníka  MAS Rokytná, o.p.s., Srázná 444, Moravské Budějovice, Robert Kubala, Martina Kršňáková, nzul@masrokytna.cz, 608750076 nebo 725736230

 

 

  1. Doporučujeme v první fázi zaslat e-mail se svými kontaktními údaji a pracovník ze sítě poradců vás zpětně telefonicky zkontaktuje a dohodne si termín schůzky v nejlepším případně přímo u vás doma, případně v kanceláři pracovníků ze sítě poradců, vždy dle vašich možností
  2. Pro předložení žádosti musíte obdržet Odborný posudek zpracovaný pracovníkem ze sítě poradců, který je povinnou přílohou žádosti – posudek se vyhotovuje na základě šetření na místě realizace a součástí posudku je fotodokumentace současného stavu před realizací opatření
  3. Pokud nemáte zřízenu identitu občana a je to pro vás náročný úkol, pracovník ze sítě poradců vám s tímto pomůže
  4. Pokud nemáte zkušenosti s prací s elektronickou žádostí pro předložení projektu AIS SFŽP a jeho následné administrace, pracovník ze sítě poradců vám s tímto pomůže
  5. Po ukončení realizace projektu, vyzvete pracovníka ze sítě poradců (stejného co s vámi zpracovával žádost), který provede kontrolu na místě realizace, jak realizace proběhla, vystaví Zprávu a potvrzení o realizaci opatření a zkontroluje dodržení parametrů technického řešení opatření pro úspory tepelné energie a zároveň provede kontrolu dodavatelských faktur a dokladů, že tyto faktury jsou uhrazeny a to bankovním převodem
  6. POZORod podání žádosti o dotaci máte na realizaci 12 měsíců, do této doby musíte doložit, že vybraná opatření jsou realizována
  7. Dotace je poskytována předem
  8. Realizaci můžete zajistit dodavatelským způsobem/najmout si odborníky či svépomocí

 

Vaše nejbližší kontaktní místo poradenského pracoviště je MAS Rokytná, o.p.s., Srázná 444, Moravské Budějovice, Robert Kubala, Martina Kršňáková, nzul@masrokytna.cz, 608750076 nebo 725736230