Seminář k 2. Výzvě PRV

Celý článek

Vyhlášení výzvy č. 2 PRV

Místní akční skupina MAS Rokytná vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 02 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Celý článek

Dotazník pro žáky a studenty z Moravských Budějovic

Celý článek

Dotazník - podnikatelé

Dotazníkové šetření - SPRM Moravské Budějovice

Znak města Moravské Budějovice

 

 

Vážení podnikatelé a zástupci firem,

podnikatelské prostředí je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují kvalitu života ve městě Moravské Budějovice. Jste rozhodující složkou přispívající k prosperitě našeho města a života našich občanů. Město Moravské Budějovice připravuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Moravské Budějovice na období 2022-2027 a cítíme jako velmi důležité znát Vaše názory, neboť ty mohou přispět k rozvoji města a podnikání v něm.

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku a získat tak zpětnou vazbu z pohledu podnikatelských subjektů a děkujeme všem subjektům, které se do šetření zapojí.

Můžete použít tištěnou verzi dotazníku či on-line verzi, která je zveřejněna na webových stránkách města a zpracovatele MAS Rokytná.

 

Dotazník můžete vyplnit ZDE.

Dotazník ke stažení ZDE.

 

Sběr informací prostřednictvím dotazníku bude probíhat do 30.6.2021


1) Dotazník lze předat vyplněný do sběrné schránky ve vstupním vestibulu městského úřadu
2) Dotazník si stáhnete do vašeho PC a vyplněný odešlete e-mailem na info@masrokytna.cz nebo psalacova@mbudejovice.cz – předmět Dotazník (dotazník ke stažení na www.masrokytna.cz, www.mbudejovice.cz)
3) Dotazník lze vyplnit ON-LINE na www.masrokytna.cz nebo www.mbudejovice.cz

 


DĚKUJEME VŠEM ZAPOJENÝM SUBJEKTŮM ZA VYPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU
Zpracované výsledky a vyhodnocení Vašich podnětů bude zveřejněno na webových stránkách Města Moravské Budějovice

 

Město Moravské Budějovice

MAS Rokytná, o.p.s.

 

Celý článek

Dotazník - Neziskové organizace, Spolky

Dotazníkové šetření - SPRM Moravské Budějovice

Znak města Moravské Budějovice

 

 

Vážení zástupci organizací,

obracíme se na Vás, jako na zástupce organizací, které zajišťují volnočasové a zájmové činnosti a které tak velkou měrou přispívají ke kvalitě života v našem městě. Jste důležitou složkou přispívající k prosperitě našeho města a života našich občanů. Město Moravské Budějovice připravuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Moravské Budějovice na období 2022-2027 a cítíme jako velmi důležité znát Vaše názory, neboť ty mohou přispět k rozvoji města a spokojeného života v něm.


Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku a získat tak Vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže, aby všechna opatření, náměty a projekty navržené v novém strategickém plánu, odpovídaly současným i budoucím potřebám obyvatel města.

Můžete použít tištěnou verzi dotazníku či on-line verzi, která je zveřejněna na webových stránkách města a zpracovatele MAS Rokytná.

Dotazník ZDE.

Dotazník ke stažení ZDE.

 

 

Sběr informací prostřednictvím dotazníku bude probíhat do 30.6.2021


1) Dotazník lze předat vyplněný do sběrné schránky ve vstupním vestibulu městského úřadu
2) Dotazník si stáhnete do vašeho PC a vyplněný odešlete e-mailem na info@masrokytna.cz nebo psalacova@mbudejovice.cz – předmět Dotazník (dotazník ke stažení na www.masrokytna.cz, www.mbudejovice.cz)
3) Dotazník lze vyplnit ON-LINE na www.masrokytna.cz nebo www.mbudejovice.cz


DĚKUJEME VŠEM ZAPOJENÝM SUBJEKTŮM ZA VYPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU
Zpracované výsledky a vyhodnocení Vašich podnětů bude zveřejněno na webových stránkách Města Moravské Budějovice

 

Město Moravské Budějovice

 

MAS Rokytná, o.p.s.

 

Celý článek

Dotazník - občané

Dotazníkové šetření - SPRM Moravské Budějovice

 

Znak města Moravské Budějovice

 

Vážení občané,

Město Moravské Budějovice v současné době připravuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Moravské Budějovice na období 2022-2027. Chceme, aby všechna opatření, náměty a projekty, navržené v novém strategickém plánu, odpovídaly současným i budoucím potřebám obyvatel města. Proto je pro nás velmi důležité znát vaše názory, potřeby a postoje a děkujeme vám, že se zapojíte do tohoto šetření.

K tomu nám bude sloužit právě dotazník, který se vám dostává do rukou a jehož vyplnění je anonymní. Můžete použít tištěnou verzi dotazníku či on-line verzi, která je zveřejněna na webových stránkách města a zpracovatele MAS Rokytná.

 

Dotazník ZDE

Dotazník ke stažení ZDE 

Sběr informací prostřednictvím dotazníku bude probíhat do 30.6.2021

1) Dotazník lze předat vyplněný do sběrné schránky ve vstupním vestibulu městského úřadu
2) Dotazník si stáhnete do vašeho PC a vyplněný odešlete e-mailem na info@masrokytna.cz nebo psalacova@mbudejovice.cz – předmět Dotazník (dotazník ke stažení na www.masrokytna.cz, www.mbudejovice.cz)
3) Dotazník lze vyplnit ON-LINE na www.masrokytna.cz nebo www.mbudejovice.cz
4) Sběr a distribuci dotazníků v místních částech budou zajišťovat předsedové osadních výborů.

 

DĚKUJEME VŠEM AKTIVNÍM OBČANŮM ZA VYPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU

Zpracované výsledky a vyhodnocení vašich podnětů bude zveřejněno na webových stránkách Města Moravské Budějovice

 


Město Moravské Budějovice

MAS Rokytná, o.p.s.

Celý článek
Další články