Národní dotační zdroje 2019

Celý článek

Semináře OPZ 2019 - MAS Rokytná, o.p.s.

Celý článek

PRV - Monitorovací zpráva

V rámci Vámi realizovaného projektu z Programu rozvoje venkova máte povinnost v době udržitelnosti odevzdávat Monitorovací list. Aktuálně to platí pro projekty, které byly proplaceny v roce 2018 až do 31.7.2019. Termín odevzdání je 31.7.2019.

 

Monitorovací listy jsou k dispozici na Portálu farmáře v záložce Nová podání → Žádosti PRV – projektová opatření → Monitoring podnikatelského plánu/projektu → Monitorovací list. Monitorovací listy jsou k dispozici u všech proplacených projektů (jedná se o všechny projekty, které budou proplaceny do 31. 07. 2019 - U MAS Rokytná není předpoklad, že se to bude nějakého našeho žadatele týkat). Po vyplnění jej nahraje příjemce dotace prostřednictvím Portálu farmáře.

 

V případě problémů s vyplněním monitorovacího listu se na nás neváhejte obrátit.

Celý článek

Výběr projektů

2. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek I.

Programový Výbor dne 3. 7. 2019 schválil projekty přijaté v rámci 2. Výzvy MAS IROP -

více níže

Celý článek

Informace z MAS 30.06.2019

Informace z MAS Rokytná – 30. 6. 2019


Celý článek

Nové Výzvy MAS Rokytná, o.p.s. z OPZ

MAS Rokytná, o.p.s. vyhlašuje nové výzvy v rámci OP Zaměstnanost.

Celý článek
Další články