Přechodné období PRV

Rozšíření území MAS Rokytné

V rámci Programového období 2014 - 2020 a pro "přechodné období PRV" nám bylo schváleno rozšíření území o obce:

Mikulovice, Petrůvky, Střítež a Klučov.

Těšíme se na spolupráci. Již v červnu budeme vyhlašovat výzvu v rámci OP PRV a žadatelé ze zmíněných obcí si mohou podat žádost.

 

MAPA MAS ROkytná

Celý článek

Rozhodnutí Programového Výboru

3. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek II.

 

11. 10. 2020 byla vyhlášena 3. Výzva MAS s názvem „MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK II.“. Termín ukončení výzvy byl 18. 12. 2020 a žádost o dotaci podaly dva projekty:

 

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady projektu

Celkové způsobilé výdaje v Kč

Požadovaná výše podpory v Kč za MAS

Základní škola a Mateřská škola Lipník

Zvýšení kvality výuky v ZŠ Lipník

1.304.155,80

1.304.155,80

1.238.948,01

Obec Domamil

Přístavba nových prostor pro výuku - rozšíření kapacity

13.919.628,43

10.520.900,19

9.994.855,18

 

Oba projekty byly hodnoceny z hlediska Formálních náležitostí a přijatelnosti, po doplnění, úspěšně. Následně proběhlo jednání Výběrové komise, která oba projekty doporučila k podpoře s výsledkem: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení, oba projekty dosáhly na 27 bodů. Viz zápis z Výběrové komise.

 

4. 3. 2021 proběhlo zasedání Programového Výboru MAS.

Oba projekty byly schváleny k financování. 


Zápis z jednání Programového Výboru

 

Gratulujeme úspěšným žadatelům a přejeme hodně trpělivosti a úspěchů při realizaci jejich projektů.

Těšíme se na výsledky jejich práce.

 

Za MAS Rokytnou

Robert Kubala, ředitel MAS

Martina Kršňáková, manažerka SCLLD

Celý článek

Konsolidační vyhláška 2021

Na základě Konsolidační vyhlášky č. 312/2014 Sb. musí obce a dobrovolné svazky obcí do 15. 1. XXXX odevzdat hlášení na příslušný krajský úřad.

Celý článek

Vyhlášení výzvy

3. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek II.

Celý článek

Podpora rozvoje regionů 2021

Celý článek

3 ocenění z MAS Rokytná

Regionální potravina 2020

Gratulujeme všem novým držitelům ocenění Regionální potravina a zvlášť výrobcům z území MAS Rokytná, o.p.s.

 

Celý článek
Další články