Fond Vysočiny - Rozvoj podnikatelů 2020

Celý článek

10. Kolo přijmu žádostí z PRV

Celý článek

Výzvy MAS 2020

MAS Rokytná, o.p.s. připravuje výzvy v OP IROP a PRV.

V rámci OP IROP budeme vyhlašovat výzvu "3. výzva MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK II." a „4. výzva MAS Rokytná – IROP – PODPORA UDRŽITELNOSTI NEMOTOROVÉ DOPRAVY I.“ v celkové alokaci 23 mil. Kč. Výzvy IROP předpokládané vyhlášení v červnu 2020.

PRV připravujeme: 

2. Výzva PRV - Investice do zemědělských podniků čl. 17.1.a - předpokladaný název: Výzva č. 2 PRV MAS Rokytná - Podpora konkurenceschopnosti místních  zemědělců

3. výzva PRV - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností čl. 19.1.b - předpokládaný název: Výzva č. 3 PRV MAS Rokytná -  Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů

4. výzva PRV - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh č. 26 - předpokládaný název: Výzva č. 4 PRV MAS Rokytná - Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů

Výzvy PRV předpokládáme vyhlášení červen 2020.

Celý článek

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR

Řídicí orgán OPZ zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a sdělení ŘO k plnění lhůt.

Informace pro příjemce pokrývá tyto oblasti:

A) Výjimka pro tzv. bagatelnost podpory a rozšíření možnosti realizace aktivit také v elektronické a telefonické formě

B) Výjimka stanovující způsobilost výdajů z důvodu zásahu vyšší moci

C) Výjimka pro výpočet obsazenosti v dětských skupinách a mikrojeslích

D) Výjimka pro realizaci vzdělávacích kurzů v projektech s jednotkovými náklady zaměřených na další profesní vzdělávání

D1) Výjimka pro plány aktivit    

D2) Výjimka umožňující realizaci vzdělávacích akcí také v elektronické formě  

E) Sdělení ŘO k plnění lhůt

Účinnost výjimek A – D je pro každou oblast stanovena samostatně.

Dokument je dostupný na stránce s pravidly pro žadatele a příjemce.

Celý článek

Home office - nouzový stav

Celý článek

OPŽP - prodloužení příjmu žádostí obou výzev

Celý článek
Další články