3. 8. 2021 od 15:00 hod

Seminář IROP Výzva č. 4

Celý článek

4 Výzva IROP - Doprava

MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“
Cesta k rozkvětu regionu
vyhlašuje
4. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu


s názvem
„4. výzva MAS Rokytná – IROP – PODPORA UDRŽITELNOSTI NEMOTOROVÉ DOPRAVY I.“

Celý článek

Seminář PRV 12. 7. 2021

Podklady ze semináře PRV

Celý článek

Seminář k 2. Výzvě PRV

Celý článek

Vyhlášení výzvy č. 2 PRV

Místní akční skupina MAS Rokytná vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 02 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Celý článek

Dotazník pro žáky a studenty z Moravských Budějovic

Celý článek
Další články