Home O nás Seznam členů Výběrová komise MAS

Výběrová komise MAS

Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Výběrová komise má minimálně 5 členů.

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Toto pravidlo se uplatní ve skladbě výběrové komise.

Výběrová komise:

a. provádí výběr projektů dle výběrových kritérií

b. sestavuje seznam projektů v pořadí dle bodové hodnoty

c. vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci alokace a projekty náhradní.

 

Výběrová komise MAS stav ke standardizaci rok 2015

 

Aktuální seznam členů výběrové komise 

K 12.12. 2019 - aktuální


Zápis z jednání Výběrové komise 14. 5. 2020 - schválení Jednacího řádu 2020, výzva 2 OPŽP


Zápisy z jednání Výběrové komise jsou ZDE