Home Aktuality Aktuality Seminář pro žadatele OPZ

03.10.2018

Seminář pro žadatele OPZ

POZVÁNKA na semináře pro žadatele k 3. výzvě MAS ROKYTNÁ v rámci

Operačního programu Zaměstnanost 3. Výzva Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb I.

POZVÁNKA na semináře pro žadatele k 3. výzvě MAS ROKYTNÁ v rámci

Operačního programu Zaměstnanost

3. Výzva Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb I.

 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE PRO ŽADATELE:

TERMÍN SEMINÁŘE MÍSTO KONÁNÍ

3.10.2018 od 15:00 hodin KANCELÁŘ MAS ROKYTNÁ, SRÁZNÁ 444, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

- Zasedací místnost 1. NP

Program:

- Přivítání přítomných

- Představení vyhlašované 3. výzvy MAS Rokytná – v rámci OPZ

- Způsob podání Žádosti o dotaci na MAS Rokytná prostřednictvím MS2014+, základní

informace

- Hodnocení a výběr projektů, průběh administrace

- Dotazy, diskuze

Podání Žádosti o dotaci je možno po telefonické dohodě rovněž konzultovat osobně

v kanceláři MAS Rokytná

Prosíme, aby zájemci o seminář potvrdili svou účast na níže uvedené e-mailové adrese

Na setkání se těší tým MAS Rokytná, kontakty:

Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz

Martina Kršňáková – projektový manažer SCLLD

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz

TEXT POZVÁNKY