Home Aktuality Aktuality Informace z MAS 1. 10. 2019

Informace z MAS 1. 10. 2019

Informace z MAS Rokytná – 01. 10. 2019

 

 

Informace z MAS Rokytná – 01. 10. 2019

 

LOGO PRV 

 

PRV:

 

Do výzvy vyhlášené MAS Rokytná na čtyři fiche – prioritní osy - bylo předloženo celkem 46 projektových žádostí v objemu 24.535.626,-- MAS Rokytná, vybrala k podpoře 24 projektů v 3 fichích v celkové výši dotace 14.298.176,- Kč.

 

Většina projektů z 1. Výzvy PRV již podala Žádost o proplacení. U 9-ti projektů došlo ke kontrole ze strany RO SZIF Brno a to kontrolou na místě realizace, u kterých jsme vždy přítomni. 3 projekty již byly proplaceny. Bohužel u jednoho projektu dojde k 100% sankci a tedy ukončení administrace.

 

Po schválení mid-term evaulace plánujeme vyhlášení další výzvy na podnikání a zemědělství. Předpokládané alokace se budou odvíjet podle evaulace a rozhodnutí Programového výboru na převod alokace. Celou MID-TERM EVALUACI naleznete na http://www.masrokytna.cz/sclld-2014-2020-mas-rokytna-schvalena/

 

 

 LOGO OPZ

 

OPZ:

 

24. dubna 2019 byly vyhlášeny 4 výzvy:

 

4. Výzva OPZ - Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků I. – MAS Rokytná

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):  4 568 220,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  30. 8. 2019, 12:00

 

Do výzvy se nepřihlásil žádný žadatel. Navrhneme převod alokace do výzvy č. 6. Zaměstnanost.

 

Výzva č. 5 OPZ - Prorodinná opatření II. - MAS Rokytná, o.p.s

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):  981.250,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:   20. 9. 2019, 12:00 hodin

 

18. 9. 2019 byl prodloužen termín při příjem žádostí o podporu do 30. 9. 2019.

Byl přijat 1 projekt v objemu způsobilých výdajů 527.625,--, zbývající alokaci navrhneme převod do alokace výzvy č. 6. Zaměstnanost.

 

  

6. Výzva OPZ - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst II. - MAS Rokytná

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 2.344.400,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 9. 2019, 12:00 hodin

 

Termín pro příjem žádostí o podporu byl prodloužen do 11. 10. 2019. Konzultovali jsme odhadem 10 možných projektů. Chceme posílit alokaci výzvy.

 

7. Výzva OPZ - Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb II. – MAS Rokytná, o.p.s.

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 1.305.210,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  20. 9. 2019, 12:00 hodin

 

Do výzvy se nepřihlásil žádný žadatel. Navrhneme převod alokace do výzvy č. 6 Zaměstnanost.

 

 LOGO IROP

 

IROP:

Koncem března byl ukončen příjem žádostí do 2. Výzvy MAS – Investice do kapacit a kvality škol a školek I. 

Přijat 1 projekt, který MAS podpořila. V měsíci srpnu námi podpořený projekt odstoupil a bude se připravovat do další výzvy, kterou chystáme na podzim 2019.

 

Po schválení mid-term evaulace budeme chtít provést převod alokace z našeho pohledu nezajímavých opatření do opatření, kde vidíme velký zájem.

 

Vyhlašovat budeme školství, IZS, dopravu. Možná kulturu a sociální služby.

 

 LOGO OPŽP

 

OPŽP:

1. Výzva OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření - MAS Rokytná

 

Ukončení příjmu žádostí: 30.10.2019

Alokace na výzvu: 2.000.000 Kč - opatření ÚSES

Alokace na výzvu: 2.000.000 Kč - Protierozní opatření

 

2. Výzva OPŽP - Realizace Sídelní zeleně - MAS Rokytná

 

Ukončení příjmu žádostí: 30.10.2019

Alokace na výzvu: 6.000.000 Kč

 

Budeme prodlužovat termín pro příjem žádostí.  Neváhejte nás kontaktovat. Byla by škoda přijít o částku, kterou pro vás MAS získala.

 

 MAS Rokytna logo

 

Další informace z činnosti MAS:

 

Pokračujeme v podpoře MAP II na území ORP Moravskobudějovicko a také na ORP Třebíč. Konzultujeme šablony se zástupci škol.

Podporujeme drobné žadatele do Fondu Vysočiny.

Doporučujeme ke shlédnutí výbornou brožuru NÁRODNÍ DOTAČNÍ TITULY viz http://www.masrokytna.cz/jine-dotacni-tituly/

 

V případě dotazů nás kontaktujte buď telefonicky, nebo e-mailem. Jsme Vám k dispozici a rádi za Vámi přijedeme na osobní konzultaci.

 

Od 1. 10. 2019 jsme přijali novou pracovnici, paní Petru Salačovou.

 

Těšíme se na Vás a vaše případné dotazy:

Robert Kubala a Martina Kršňáková – MAS Rokytná, o.p.s.

http://www.masrokytna.cz/kontakty/

 

 

 LOGO IROP

Projekt: Provozní a animační podpora SCLLD MAS Rokytná Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008160

Projekt: Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023 Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011813

Projekt: Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023 II. Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011976