Výzva ukončena

1. Výzva OPZ - Prorodinná opatření I.

Výzva ukončena - probíhá administrace projektu na straně OPZ

 

Místní akční skupina MAS Rokytná, o.p.s.

IČ 269 03 237

vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu

v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Celý článek

Výzva ukončena

2. Výzva OPZ - Podpora zaměstnanosti a ...

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu.

Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst I. - MAS Rokytná

 

Výzva ukončena - probíhá administrace projektů na straně OPZ.

Celý článek

Výzva ukončena

3. Výzva - Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb I. – MAS Rokytná, o.p.s.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu. 

Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb I. – MAS Rokytná, o.p.s.

Výzva ukončena, žádný projekt nebyl podpořen.

Celý článek