Home O nás Seznam členů Programový výbor MAS

Programový výbor MAS

Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS. Programový výbor má minimálně 5 členů. Funkční období členů programového výboru je pětileté.

Opětovné zvolení je možné. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Toto pravidlo se uplatní ve skladbě programového výboru.

Programový výbor:

a. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce

b. schvaluje výzvy k podávání žádostí

c. schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů

d. schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů

e. schvaluje rozpočet MAS

f. schvaluje a vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise

g. pověřuje členy MAS či pracovníky společnosti, kteří aktivně monitorují vybrané a realizované projekty

h. svolává plénum MAS nejméně jedenkrát ročně

 

Programový výbor MAS k 1. 1. 2015


Zápis z Programového Výboru srpen 2018 - Výběr projektů 1. Výzva PRV

Zápis z Programového Výboru únor 2019 - Výběr projektů Výzva 1 OPZ

Zápis z Programového Výboru únor 2019 - Výběr projektů Výzva 2 OPZ

Zápis z Programového výboru 21. 2. 2019

Zápis z Programového Výboru prosinec 2019 - Výběr projektů Výzvy 5 OPZ 11. 12. 2019

Zápis z Programového výboru 12. 12. 2019

Zápis z Programového Výboru leden 2020 - Výběr projektů Výzvy 6 OPZ 4. 2. 2020

Zápis z Programového Výboru květen 2020 - Výběr projektů 2 výzvy OPŽP - 21. 5. 2020

Zápis z Programového Výboru červen 2020 PV01/2306/2020 - Interní směrnice MAS 1.3

Zápis z Programového Výboru říjen 2020 PV01/3010/2020 - Schválení výzvy č. 3 IROP

Zápis z Programového Výboru prosinec 2020 PV01/1012/2020 - Schválení modifikované výzvy č. 3

Zápis z Programového Výboru prosinec 2020 PV01/2212/2020 - Schválení KL listů pro 3. Výzvu

2021

Zápis z Programového Výboru březen 2021 - 3. Výzva IROP

Zápis z Programového Výboru duben 2021 PV01_30042021 Perr Rolam - Alokace IROP

Zápis z Programového Výboru červen 2021 PV02_16062021 Perr Rolam - Interní postupy PRV, Výzva IROP č. 4 doprava, Výzva PRV č. 02

Zápis z Programového Výboru červen 2021 PV03_30062021 Perr Rolam - aktualizace - Interní postupy PRV, Etický kodex, Výzva 2 PRV, Výzva 4 IROP
Zápis z Programového výboru červen 2021 PV03_30062021 Perr Rolam - bez příloha

Zápis z Programového výboru červenec 2021 PV04_07072021 Perr Rolam

Zápis z Programového výboru srpen 2021 - osobně - 2. Výzva PRV, Schválení Koncepční části Strategie 2021 +

Zápis z Programového výboru září 2021 - PV_05_15092021 Perr Rolam - Prodloužení 4. Výzvy IROP

Zápis z Programového výboru září 2021 - PV_06_27092021 Perr Rolam - KL 4 Výzvy MAS  IROP

 

 

Seznam členů programového výboru MAS k 12. 12. 2019 - AKTUÁLNÍ

Počet členů programového výboru je 9.