Home Strategie CLLD 2014 – 2020 SCLLD příprava Strategie SCLLD pro období 2014 - 2020

Strategie SCLLD pro období 2014 - 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 - 2020 "Cesta k rozkvětu regionu".

 

Zde je uložena pracovní verze SCLLD MAS Rokytná, která byla odevzdána v rámci Výzvy č. 2. OPTP. - odkazy nejsou určeny k zobrazení

Zde je také byla uložena a umožněno připomínkování. Cesta k rozkvětu regionuodkazy nejsou určeny k zobrazení


SCLLD_MAS_Rokytna_final_30032016 loga.pdf