Home Strategie CLLD 2014 – 2020 SCLLD - Podpořené projekty OPZ

Podpořené projekty OPZ z výzev MAS Rokytná

Postupně zde budeme představovat projekty podpořené z výzev MAS Rokytná, o.p.s. v rámci OPZ.