Home Strategie CLLD 2014 – 2020 SCLLD 2014-2020 MAS Rokytná - schválená

SCLLD 2014-2020 MAS Rokytná - schválená

MAS Rokytná, o.p.s. podala žádost o realizaci SCLLD v programovém období 2014-2020 dne 30.3.2016. V měsíci srpnu 2017 byla tato žádost zamítnuta. Po odvolání, které jsme podali, nám bylo umožněno podat další žádost do 3. výzvy a to začátkem listopadu 2017.

Tato žádost byla schválena dne 13.12.2017

 

Dodatek č. 1 SCLLD MAS Rokytná

 

Programový rámec OPŽP

 

Grafické znázornění programových rámců SCLLD - po OPŽP

Dodatek č. 2 SCLLD MAS Rokytná

Finanční plán dodatek č. 2

Dodatek č. 3 SCLLD MAS Rokytná

 

 Pozvánka na projednávání MID TERM Evaulace

Evaulační zpráva - MID TERM Evaulace MAS Rokytná, o.p.s. 26. 6. 2019

 

 

 

Schválená SCLLD MAS Rokytná - 13.12.2017
SCLLD MAS Rokytná předložená 30.3.2016