Výzvy šablony

Šablony MŠ a ZŠ I
Informujeme, že Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Text výzvy včetně příloh naleznete na adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.