PRV - VÝZVY MAS

Informace k 6. 2. 2020:

 

Připravujeme 3 výzvy MAS:

2. Výzva PRV - Investice do zemědělských podniků čl. 17.1.a - předpokladaný název: Výzva č. 2 PRV MAS Rokytná - Podpora konkurenceschopnosti místních  zemědělců

3. výzva PRV - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností čl. 19.1.b - předpokládaný název: Výzva č. 3 PRV MAS Rokytná -  Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů

4. výzva PRV - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh č. 26 - předpokládaný název: Výzva č. 4 PRV MAS Rokytná - Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů