Home Projekty MAS Projekty MAS Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

Bez vody by nebyl život. To je skutečnost, na kterou se v dnešní uspěchané době, kdy nás jako samozřejmost provází voda z kohoutku, často zapomíná.

MAS Zubří země, o.p.s. a MAS Rokytná, o.p.s. se proto dohodly na společném projektu spolupráce s názvem "Znám křišťálovou studánku...". Projekt je podpořen dotací z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1.

Hlavním smyslem a cílem projektu je pasportizace všech studánek na území spolupracujících MAS a obnova a rekonstrukce 41 vybraných studánek. Každá obnovená studánka má svého patrona – základní či mateřskou školu, jejichž žáci drží nad studánkami ochrannou ruku. Na jaře a na podzim se ke studánkám vypraví, vyčistí okolí studánky od nečistot a změří základní charakteristiky vody jako je teplota, pH a vydatnost pramene. Součástí projektu je i vytvoření internetové databáze všech studánek na území spolupracujících MAS, vydání obrazového sborníku obnovených studánek a v závěru projektu bude spuštěna „geocachingová hra" pro širokou veřejnost. Tato hra návštěvníky provede po nejzajímavějších studánkách v obou regionech. Přidanou hodnotou projektu je snaha vzbudit zájem dětí a obyvatel o ochranu přírody a zvýšit environmentální povědomí s důrazem na ochranu vodních zdrojů. Postupně vznikne vzájemně propojená síť studánek, která bude sloužit nejen jako zdroj vody, ale i jako místo odpočinku, setkávání lidí a oblíbený turistický cíl.

Veškeré informace o projektu naleznete na webu studánek, viz níže.

"Znám křišťálovou studánku... "