Home O nás Naše Projekty Jaroměřice nad Rokytnou

Poděkování

Jaroměřice nad Rokytnou

Do území MAS Rokytná, o.p.s. míří první finanční zdroje z EU z výzev vyhlašovaných MAS Rokytnou

                                                                      

 

Do území MAS Rokytná, o.p.s. míří první finanční zdroje z EU z výzev vyhlašovaných MAS Rokytnou

 

MAS Rokytná, o.p.s. díky podpoře členských obcí a Mikroregionu Moravskobudějovicko a Mikroregionu Hrotovicko a díky  obdržené finanční podpoře  ve výši 20.000,-- Kč od Města Jaroměřice nad Rokytnou může pokračovat v realizaci projektu  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 – 2020 „Cesta k rozkvětu regionu“.

 

V srpnu 2018 vyhlásila MAS Rokytná 1. výzvu z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 20.088.000,-- Kč.  Celkem bylo vybráno k podpoře 24 projektů v celkové výši navržených dotací 14.298.176 Kč. V současné době probíhá administrace projektů na RO SZIF v Brně a výzvu k podpisu dohod o poskytnutí dotace žadatelům předpokládáme v lednu/únoru 2019.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost jsme letos vyhlásili 3 výzvy celkem v objemu 8.483.760,- Kč. Dvě výzvy byly ukončeny 30. října 2018 a byly přijaty celkem 4 projekty. Probíhá administrace na straně MAS Rokytná. 3. Výzva OPZ končí 30. listopadu 2018. Připravujeme k vyhlášení poslední výzvu z OPZ a to na podporu sociálních podniků.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu budeme vyhlašovat dvě výzvy a to:

- „MAS Rokytná – IROP – 1. výzva MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO REVITALIZACE HMOTNÝCH PAMÁTEK I“ s alokací prostředků do výzvy  2 mil. Kč

- „MAS Rokytná – IROP – 2. výzva MAS Rokytná INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK I.“ s alokací prostředků do výzvy 5 mil. Kč

Dále na rok 2019 připravujeme výzvy do Operačního programu Životní prostředí v celkové alokaci 10.000.000,-- Kč.

Aktuální informace o stavu výzev jsou k dispozici na http://www.masrokytna.cz/cze/index.php?action=page_detail&id=262

 

Obdrženou podporu MAS Rokytná, o.p.s. využila na nákup informačních technologií – vybudování centrálního úložiště dat. V rámci zajištění bezpečnosti dat bylo pořízeno datové úložiště Synology umožňující zrcadlení (mirroring), kdy se na dva disky stejných kapacit ukládají totožné informace, a při výpadku jednoho disku se bez přerušení pokračuje v činnosti. Pro zálohu a archivaci dat byl pořízen přenosný externí disk s kapacitou 2TB.

Aktivity realizované díky obdržené podpoře našich členů a díky podpoře Města Jaroměřice na Rokytnou zajistí bezpečnost dat organizace i jednotlivých žadatelů, zrychlí práci v síti. Děkujeme všem členům, Mikroregionu Moravskobudějovicko a Mikroregionu Hrotovice a Městu Jaroměřice nad Rokytnou za podporu, důvěru a za dobrou spolupráci.

 

Robert Kubala

ředitel, MAS Rokytná, o.p.s.