Home O nás MAS Rokytná

MAS Rokytná

Aktualizace území působnosti k 30. 4. 2021:

Plénum MAS schválilo rozšíření území Perr Rollam - Zápis ZDE 

Celkem je v území působnosti MAS Rokytné 53 obcí, 54.656,2 ha., cca 29 tis. obyvatel a území je celistvé (obec Mikulovice sousedí s územím MAS přes obec Třebíč, která nemůže být v žádné MAS).

ORP Moravské Budějovice je vymezená jako hospodářsky problémový region.

Vznik partnerství se váže k založení Moravskobudějovického mikroregionu na jaře roku 2000, kdy se starostové 23 obcí dohodli na založení zájmového sdružení právnických osob – dobrovolného svazku obcí, které bylo zaregistrováno na Okresním úřadě v Třebíči dne 5. dubna 2000 pod č.j. 5/2000.

V návaznosti na dosavadní činnost Moravskobudějovického mikroregionu a v návaznosti na rozšíření užší spolupráce se subjekty v mikroregionu se v období roku 2004 začalo intenzivně vytvářet místní partnerství založené na bázi principů programu Leader.

MAS byla začleněna do orgánů neziskové organizace IECC o.p.s., která působila na území mikroregionu od roku 2003. Společnost IECC (prostřednictvím svých pracovníků) plnila funkci facilitátora a koordinátora činnosti MAS Moravskobudějovicko.

V roce 2007 se podařilo zapojit do územní působnosti MAS i obec Meziříčko, čímž došlo k „scelení" územní působnosti MAS.

Dokladem fungujícího partnerství a rozšiřování principů LEADER do povědomí obyvatelstva lze doložit postupným nárůstem členské základny MAS z původních 18 členů na 30 k 31.12.2011.

Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného území, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit venkova. Realizace rozvoje venkova a každodenní činnost venkova a venkovanů řízená zdola „BOTTOM UP" prohloubí zapojení co největšího počtu aktérů daného území. Zájem o osobní a místní rozvoj nelze diktovat ze shora. Místní aktéři musí sami chtít a být přesvědčeni o významu svého snažení, mít vnitřní motivaci. Tento „úkol MAS" byl završen v roce 2012 rozšířením územní působnosti.

V období květen – srpen 2012 byla intenzivně prezentována činnost naší MAS na veřejných jednáních Mikroregionu Hrotovicko a Ekologického mikroregionu Rokytná, zastupitelstva města Jaroměřice n. Rok. Účastnili jsme se dalších schůzek se zástupci obcí obou mikroregionů vše se záměrem rozšíření území působnosti MAS.

Území působnost MAS Moraskobudějovicko se v září 2012 rozlohou, počtem obcí i počtem obyvatel zdvojnásobila na 49 obcí, 524 km2, 29 tis. obyvatel a je celistvé. Nyní zahrnuje území Moravskobudějovického mikroregionu, území Mikroregionu Hrotovicko a katastrální území obcí Příštpo, Dolní Lažany, Bohušice, Blatnice, Lipník, Lesůňky, Myslibořice a města Jaroměřice nad Rokytnou.

Po rozšíření územní působnosti byla formou soutěže zapojena veřejnost do výběru nového názvu MAS. Z došlých návrhů byl plénem vybrán jako nejvhodnější MAS Rokytná o.p.s. V polovině roku 2013 byly dokončeny i veškeré právní úkony a došlo k oficiálnímu přejmenování společnosti.

 MAS Rokytná, o.p.s. během let 2018 - 2020 konzultovala možnost rozšíření území o další obce, které nebyly součastí žádné MAS. V prosinci 2019, během zasedání Pléna MAS, došlo ke schválení území působnosti obce Klučov. V průběho roku 2020 byly kontaktovány další dvě obce (Petrůvky a Střítež), které v současné době možnost přistoupení do území působnosti MAS ROkytná projednávají.

Celkem je tedy v území působnosti MAS Rokytné 50 obcí, 531 km2, 29 tis. obyvatel a území je celistvé. Aktualizováno leden 2021


Aktualizace území působnosti k 30. 4. 2021:

 

Plénum MAS schválilo rozšíření území Perr Rollam - Zápis ZDE 

 

Celkem je v území působnosti MAS Rokytné 53 obcí, 54.656,2 ha., cca 29 tis. obyvatel a území je celistvé (obec Mikulovice sousedí s územím MAS přes obec Třebíč, která nemůže být v žádné MAS).


Zakládací listina

Přihláška do MAS