Home Strategie CLLD 2021 – 2027 Koncepční část strategie

Koncepční část SCLLD 2021-2027

Strategie komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD) SCLLD MAS Rokytná je integrovaným projektem celého území, na jehož základě dochází ke zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu MAS Rokytná.

Koncepční část byla ŘO schválena dne 6. 10. 2021.

Zde je finální verze Končepční části 

Strategie rozvoje území MAS Rokytná na období 2021-2027 je k dispozici ZDE.

Tvorba SCLLD  Strategii komunitně vedeného.

 

Tvorba SCLLD 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 vytváří MAS Rokytná, o.p.s. ve spolupráci s dalšími subjekty v území. V rámci tvorby strategie jsou v území vyplňovány dotazníky ze strany obyvatelů obcí a měst, od podnikatelů a neziskových organizací. MAS také shromažďuje záměry z celého území od dalších zainteresovaných subjektů subjektů, bude pořádat komunitní projednávání v rámci obcí, mikroregionů apod.

Podkladové materiály a výstupy týkající se tvorby SCLLD:

 

Metoda zapojení

Datum (období) provedení

Individuální rozhovory se starosty obcí v území působnosti MAS (Zjišťování potřeb členských obcí s apelem na přípravu zásobníku projektových záměrů z nejrůznějších oblastí pro období 2021 – 2027)

Září 2020 – červen 2021

Individuální rozhovory se zástupci podnikatelů (Zjišťování potřeb podnikatelských subjektů s apelem na přípravu zásobníku projektových záměrů pro období 2021 – 2027)

Září 2020 – červen 2021

Individuální rozhovory se zástupci NNO a zájmových organizací (Zjišťování potřeb NNO a zájmových organizací s apelem na přípravu zásobníku projektových záměrů pro období 2021 – 2027)

Září 2020 – červen 2021

Jednání fokusní skupiny / skupinový rozhovor / jednání u kulatého stolu (Veřejné jednání FOCUS GROUP – komunitní projednání témat, návrhů, identifikace palčivých témat)

10.6.2021

Zapojení dětí a mládeže z 2. Stupně ZŠ a studentů SŠ, OU v území MAS prostřednictvím dotazníkového šetření

Květen – červen 2021

Veřejné projednání návrhu strategie

Strategie projednána a schválena v rámci Programového výboru MAS a v rámci Pléna MAS

24.8.2021  a 26.8.2021Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ROKYTNÁ  na období 20212027 se bude realizovat na území 53 obcí. Oproti předcházejícímu období se jedná o nárust o 4 obce. V současné době, v Standardizaci i Koncepční části, je zahrnuta 1 obec (Klučov). V nejbližší možné době bude Standardizace MAS i Koncepční část rozšířena o obce Petrůvky, Střítež a Mikulovice, které již schválili území působnosti v MAS.


Nová MAPA území vypadá takto (1 nové obce jsou žlutě odlišené):

Nová mapa MAS Rokytné - rozšíření v roce 2020/2021 o Klučov

 

 

Složení orgánů MAS je ZDE