Home Projekty MAS Aktuální projekty MAS Rokytná, o.p.s.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU.

MAS Rokytná, o.p.s. realizuje

Projekt: Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023

ID: Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011813


Projekt: Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023 II

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011976

 

Více informací ZDE

 
 
Projekt: Projekt: Provozní a animační podpora SCLLD MAS Rokytná
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008160
 
Projekt ukončen, běží udržítelnost projektu, každý rok se vyhotovuje Zpráva o realizaci.

 

Projekt: Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023

ID: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011813

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Cílem je navázat na předešlý projekt a nadále podporovat aktivizaci občanů a subjektů na území MAS, budování partnerství a posilování komunitního vědomí a spolupráce na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Podpořeny budou aktivity vedoucí k naplňování strategie SCLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 01/2019-12/2023. V rámci implementace strategie půjde o činnosti související s procesem administrace SCLLD a projektů naplňujících tuto strategii, animace území, ZŠ i MŠ, školení, propagace SCLLD.Projekt: Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023 II

ID: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011976

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Cílem je navázat na předešlé dva projekty a i nadále podporovat aktivizaci občanů na území MAS, budovat partnerství a podporovat dobrovolnou činnost na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Podpořeny budou aktivity vedoucí k naplňování SCLLD Rokytná, o.p.s. pro období duben 2019 - prosinec 2023 . V rámci implementace strategie půjde o činnosti související s procesem administrace SCLLD a projektů naplňujících tuto strategii. Dále jde o animaci území, školení, propagaci SCLLD atd.


První projekt v Programovém období 2014 - 2020, který již byl finančně ukončen a probíhá jeho udržitelnost

Projekt: Provozní a animační podpora SCLLD MAS Rokytná

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008160

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Cílem je i nadále aktivizovat občany, organizace, města a obce na území MAS Rokytná, nadále rozvíjet budování partnerství  za účelem rozvoje potenciálu venkovských oblastí. Cílem projektu je podpořit aktivity vedoucí k úspěšnému zpracování a realizaci SCLLD MAS Rokytná pro období 2014-2020. V rámci implementace půjde o činnosti související s procesem administrace SCLLD a projektů naplňujících strategii. Dále jde o animaci území, školení, propagaci SCLLD a animační činnosti OPVVV - Šablony.