Home Projekty MAS Aktuální projekty MAS Rokytná, o.p.s.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU.

MAS Rokytná, o.p.s. realizuje

Projekt: Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023

Projekt: Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023 II


Více informací ZDE

 
 

Projekt: Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023

ID: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011813

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Cílem je navázat na předešlý projekt a nadále podporovat aktivizaci občanů a subjektů na území MAS, budování partnerství a posilování komunitního vědomí a spolupráce na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Podpořeny budou aktivity vedoucí k naplňování strategie SCLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 01/2019-12/2023. V rámci implementace strategie půjde o činnosti související s procesem administrace SCLLD a projektů naplňujících tuto strategii, animace území, ZŠ i MŠ, školení, propagace SCLLD.Projekt: Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023 II

ID: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011976

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Cílem je navázat na předešlé dva projekty a i nadále podporovat aktivizaci občanů na území MAS, budovat partnerství a podporovat dobrovolnou činnost na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Podpořeny budou aktivity vedoucí k naplňování SCLLD Rokytná, o.p.s. pro období duben 2019 - prosinec 2023 . V rámci implementace strategie půjde o činnosti související s procesem administrace SCLLD a projektů naplňujících tuto strategii. Dále jde o animaci území, školení, propagaci SCLLD atd.