Home Aktuality Aktuality Výzva č. 2 PRV - přijaté žádosti

Výzva č. 2 PRV - přijaté žádosti

MAS ROKYTNÁ UKONČILA PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V RÁMCI DOTAČNÍ VÝZVY

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – VÝZVY Č. 02

 

1. července 2021 vyhlásila MAS Rokytná, o.p.s., 2. Výzvu PRV s alokací dotačních prostředků ve výši 988.900 Kč pro Fichi 1 Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců a s alokací dotačních prostředků ve výši 10.076.506 Kč pro Fichi 3 Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů. O dotaci si mohly požádat podnikatelské subjekty aktivně a prokazatelně působící na území MAS ROKYTNÁ, a to zejména na pořízení nových technologií nebo stavební úpravy a rozšíření svých podnikatelských prostor. Příjem žádostí byl ukončen dne 31. července a v rámci výzvy č. 02 bylo přijato celkem 34 žádostí. 

MAS ROKYTNÁ UKONČILA PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V RÁMCI DOTAČNÍ VÝZVY

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – VÝZVY Č. 02

 

1. července 2021 vyhlásila MAS Rokytná, o.p.s., 2. Výzvu PRV s alokací dotačních prostředků ve výši 988.900 Kč pro Fichi 1 Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců a s alokací dotačních prostředků ve výši 10.076.506 Kč pro Fichi 3 Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů. O dotaci si mohly požádat podnikatelské subjekty aktivně a prokazatelně působící na území MAS ROKYTNÁ, a to zejména na pořízení nových technologií nebo stavební úpravy a rozšíření svých podnikatelských prostor. Příjem žádostí byl ukončen dne 31. července a v rámci výzvy č. 02 bylo přijato celkem 34 žádostí.

V rámci Fiche 1 bylo přijato 7 žádostí s požadavkem na dotační prostředky ve výši celkem 3.263.050 Kč (výše dotace je poskytována ve výši 50% z celkových způsobilých výdajů projektu, což tedy představuje celkovou sumu předložených projektů v hodnotě 6.526.100 Kč).

V rámci Fiche 3 bylo přijato 27 žádostí s požadavkem na dotační prostředky ve výši celkem 16.561.929 Kč (výše dotace je poskytována ve výši 45% z celkových způsobilých výdajů projektu, což tedy představuje celkovou sumu předložených projektů v hodnotě 36.804.286 Kč).

 

Po provedení administrativní kontroly ze strany pracovníků MAS proběhne koncem srpna 2021 zasedání Výběrové komise, která provede hodnocení projektů a připraví seznam projektů s vyhodnocením naplnění hodnotících kritérií každého projektu. Následně Programový výbor z tohoto seznamu doporučí projekty k podpoře a pracovníci MAS projekty odešlou na další administraci na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu. Všichni žadatelé tak získají informaci, zda byl jejich projekt doporučen k podpoře, do 31.8.2021.

 

MAS Rokytná, o.p.s.

 

Seznam přijatých projektů ZDE