Home Aktuality Aktuality Vyhlášení výzvy č. 2 PRV

Vyhlášení výzvy č. 2 PRV

Místní akční skupina MAS Rokytná vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 02 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina MAS Rokytná vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Výzva MAS č. 02 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Výzva bude vyhlášena 1. 7. 2021, příjem žádostí přes Portál Farmáře bude umožněn od 16. 7. 2021 do 31. 7. 2021.Vyhlašujeme dvě Fiche:
Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců - alokace 988 900,- Kč
Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů - alokace 10 076 506,- Kč

 

Více informací ZDE