Home Aktuality Aktuality Dotazníkové šetření - SPRM Moravské Budějovice

Dotazník - občané

Dotazníkové šetření - SPRM Moravské Budějovice

 

Znak města Moravské Budějovice

 

Vážení občané,

Město Moravské Budějovice v současné době připravuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Moravské Budějovice na období 2022-2027. Chceme, aby všechna opatření, náměty a projekty, navržené v novém strategickém plánu, odpovídaly současným i budoucím potřebám obyvatel města. Proto je pro nás velmi důležité znát vaše názory, potřeby a postoje a děkujeme vám, že se zapojíte do tohoto šetření.

K tomu nám bude sloužit právě dotazník, který se vám dostává do rukou a jehož vyplnění je anonymní. Můžete použít tištěnou verzi dotazníku či on-line verzi, která je zveřejněna na webových stránkách města a zpracovatele MAS Rokytná.

 

Dotazník ZDE

Dotazník ke stažení ZDE 

Sběr informací prostřednictvím dotazníku bude probíhat do 30.6.2021

1) Dotazník lze předat vyplněný do sběrné schránky ve vstupním vestibulu městského úřadu
2) Dotazník si stáhnete do vašeho PC a vyplněný odešlete e-mailem na info@masrokytna.cz nebo psalacova@mbudejovice.cz – předmět Dotazník (dotazník ke stažení na www.masrokytna.cz, www.mbudejovice.cz)
3) Dotazník lze vyplnit ON-LINE na www.masrokytna.cz nebo www.mbudejovice.cz
4) Sběr a distribuci dotazníků v místních částech budou zajišťovat předsedové osadních výborů.

 

DĚKUJEME VŠEM AKTIVNÍM OBČANŮM ZA VYPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU

Zpracované výsledky a vyhodnocení vašich podnětů bude zveřejněno na webových stránkách Města Moravské Budějovice

 


Město Moravské Budějovice

MAS Rokytná, o.p.s.