Home Aktuality Aktuality Seminář pro příjemce

PRV 3

Seminář pro příjemce

POZVÁNKA

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI

Výzvy MAS č. 03 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

DATUMY A MÍSTO KONÁNÍ  SEMINÁŘE – program obou seminářů je identický

TERMÍN SEMINÁŘE

MÍSTO KONÁNÍ

14.9.2022 od 16:00 hodin

KANCELÁŘ MAS ROKYTNÁ, SRÁZNÁ 444, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Zasedací místnost 1. NP

nebo

19.9.2022 od 16:00 hodin

KANCELÁŘ MAS ROKYTNÁ, SRÁZNÁ 444, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Zasedací místnost 1. NP

 

 

Pozvánka ZDE

POZVÁNKA

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI

Výzvy MAS č. 03 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

DATUMY A MÍSTO KONÁNÍ  SEMINÁŘE – program obou seminářů je identický

TERMÍN SEMINÁŘE

MÍSTO KONÁNÍ

14.9.2022 od 16:00 hodin

KANCELÁŘ MAS ROKYTNÁ, SRÁZNÁ 444, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Zasedací místnost 1. NP

nebo

19.9.2022 od 16:00 hodin

KANCELÁŘ MAS ROKYTNÁ, SRÁZNÁ 444, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Zasedací místnost 1. NP

Program:

1)     Práce s portálem farmáře

2)     Postupy pro výběrová řízení a veřejné zakázky / termíny pro předložení

  1. a.     Cenový marketing
  2. b.     Velký cenový marketing
  3. c.      Výběrová řízení
  4. d.     Veřejné zakázky

3)     Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody

4)     Postupy pro předkládání dokumentů, práce se žádostí (aktualizace) – MAS / RO SZIF

PROSÍM VÁS O POTVRZENÍ ÚČASTI S UVEDENÍM, KTERÝ ZE DVOU TERMÍNŮ JSTE PROSÍM ZVOLILI.

DĚKUJI A TĚŠÍM SE NA SPOLUPRÁCI

Prosíme, aby zájemci o seminář potvrdili svou účast na níže uvedené e-mailové adrese,

Na setkání se těší tým MAS Rokytná, kontakty:

Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz

Martina Kršňáková – projektový manažer SCLLD

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz