Home Aktuality Aktuality Rozhodnutí Programového výboru

Výzva č. 3 PRV, OPZ+

Rozhodnutí Programového výboru

Dne 22. 8. 2022 se konalo zasedání Programového výboru MAS Rokytné. Na pořadu jednání bylo hlavně rozhodnutí o podpoře projektů přijatých v rámci 3. Výzvy MAS Rokytná a souhlas s podáním Akčního plánu a projektu "AKCNÍ PLÁN SCLLD OPZ+ MAS ROKYTNÁ".

20. 6. 2022 byla vyhlášena 3. Výzvy PRV, jejíž součastí byly Fiche 1 - alokace 3.771.567,- Kč, Fiche 4 - alokace 478.270,- Kč a Fiche 5 - alokace 14.500.000 Kč.

Přijato bylo celkem 50 projektů, v Fichi 1 30 projektů s požadovanou částkou dotace 9.820.190,- Kč, ve Fichi 4 nebyl přijat žádný projekt a v rámci Fiche 5 bylo přijato 20 projekt s požadovanou částkou dotace 13.299.330,- Kč. Výběrová komise, která zasedala 18. 8. 2022, zhodnotila všechny projekty z věcné stránky a protože všechny projekty dosáhly minimální bodové hranice pro danou fichi a nebyl shledán důvod pro vyřazení nějakého projektu z hodnocení, tak všechny projekty postoupila Programovému výboru.

Rozhodnutí Programového výboru je takové:

1. ) Programový výbor schválil přesun prostředků z Fiche 5 v objemu 1.200.670 Kč a z Fiche 4 v objemu 478.270 Kč ve prospěch Fiche 1.
2. ) Programový výbor MAS schválil u Fiche 1 finanční podporu projektů ve výši 5. 434.190,- Kč - celkem 21 projektů.

3.) Programový výbor MAS schválil u Fiche 5 finanční podporu projektů ve výši 13.299.330,- Kč - celkem 20 projektů.

 

Zápis, včetně seznamu podpořených projektů, je ZDE.

 

 

MAS Rokytná se připravuje na nové programové období 2021 - 2027 a prvním programovým rámcem, který měla možnost zpracovat byl rámec OPZ+. MAS zpracovala Akční plán a připravila projekt "AKCNÍ PLÁN SCLLD OPZ+ MAS ROKYTNÁ". Členové Programového výboru obdrželi podklady zpracovaného Akčního plánu a návrch partnerů s finační účastí v projektu. Programový výbor v bodě 4 se usnesl že:

4.) Programový výbor schvaluje AKČNÍ PLÁN MAS ROKYTNÁ OPZ+ pro programové období 2021 - 2027 včetně projektové žádosti Akční plán MAS Rokytná OPZ+.

 

Akční plán ZDE  Popis přípravy akčního plánu ZDE