Home Aktuality Aktuality PRV - Monitorovací zpráva

PRV - Monitorovací zpráva

V rámci Vámi realizovaného projektu z Programu rozvoje venkova máte povinnost v době udržitelnosti odevzdávat Monitorovací list. Aktuálně to platí pro projekty, které byly proplaceny v roce 2018 až do 31.7.2019. Termín odevzdání je 31.7.2019.

 

Monitorovací listy jsou k dispozici na Portálu farmáře v záložce Nová podání → Žádosti PRV – projektová opatření → Monitoring podnikatelského plánu/projektu → Monitorovací list. Monitorovací listy jsou k dispozici u všech proplacených projektů (jedná se o všechny projekty, které budou proplaceny do 31. 07. 2019 - U MAS Rokytná není předpoklad, že se to bude nějakého našeho žadatele týkat). Po vyplnění jej nahraje příjemce dotace prostřednictvím Portálu farmáře.

 

V případě problémů s vyplněním monitorovacího listu se na nás neváhejte obrátit.