Home Aktuality Aktuality Podpora rozvoje regionů 2021

Podpora rozvoje regionů 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

 

 

Podpora obnovy a rozvoj venkova

 

Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli


Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli