Home Aktuality Aktuality Kotlíkové dotace

Kraj Vysočina!!!

Kotlíkové dotace

Kraj Vysočina požádá o peníze na nové kolo kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti

Dne 30.5. 2023 rozhodla Rada Kraje Vysočina o předložení projektové žádosti do 45. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.
 
 
 
Cílem této žádosti je zajištění finančních prostředků pro vyhlášení dalšího kola kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Celkem může Kraj Vysočina v rámci tohoto programu získat finanční prostředky ve výši 111 454 000 korun, které by měly pokrýt výměnu více než 575 starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové, ekologické zdroje tepla.

Stejně jako v předchozím kole kotlíkových dotací bude podpora zaměřena na domácnosti s nižšími příjmy. Žádat mohou majitelé rodinných domů a bytových jednotek v bytových domech a dále také majitelé trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou vytápěny kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje minimálně 3. emisní třídu.

 

Žádosti o Kotlíkové dotace nepůjdou přes MAS Rokytnou, prosím čtetě níže, uvádíme i kontakt na koho se obracet.

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí budou nově za nízkopříjmové považovány pouze domácnosti, v nichž všichni členové pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a dále domácnosti, ve kterých žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení.

 

Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity:

Typ zdroje

Max. dotace

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

 

V případě schválení žádosti kraje ze strany Ministerstva životního prostředí, bude následovat vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotace pro obyvatele Kraje Vysočina.

 

Stejně jako v předchozím kole bude příjem žádostí probíhat pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace na stránkách Kraje Vysočina.

 

 

  • Pro další informace volejte infolinku ke kotlíkovým dotacím 564 602 888 nebo využijte mailovou adresu kotliky@kr-vysocina.cz.