Home Aktuality Aktuality Konsolidační vyhláška 2021

Konsolidační vyhláška 2021

Na základě Konsolidační vyhlášky č. 312/2014 Sb. musí obce a dobrovolné svazky obcí do 15. 1. XXXX odevzdat hlášení na příslušný krajský úřad.

Na základě Konsolidační vyhlášky č. 312/2014 Sb. musí obce a dobrovolné svazky obcí do 15. 1. XXXX odevzdat hlášení na příslušný krajský úřad. Předmětem hlášení je mimo jiné definování rozhodovací „síly" obce v dobrovolném svazku obcí, zájmovém sdružení právnických osob (členové), spolcích (členové), ústavech (zakladatelé) či o.p.s. (zakladatelé). Informace se uvádí do tabulky (příloha č. 1 k hlášení) % hlasovacích práv poměrem k celkovému počtu členů, zaokrouhleno na 2 des. místa. Při počtu např. 42 členů je tedy podíl jednoho člena 2,38 % (100:42).

Další povinností je uvedení informace o podílu na základním kapitálu. Pokud není v zakladatelských dokumentech ošetřeno, uvádí se údaj ze sloupce C - tedy stejný podíl jako na hlasovacích právech.

Doporučujeme zpracovat pro obce i dobrovolné svazky obcí informaci směřující ke splnění této povinnosti.

U MAS, které jsou zapsanými spolky, odeslat obcím informaci o jejich členském podílu na rozhodování a na základním kapitálu.

U MAS, které jsou o.p.s. nebo ústavy odeslat obcím informaci i podílu zakladatelů na rozhodování. Zakladatelé s ohledem na zákon nemají podíl na základním kapitálu, tedy zde bude 0.

Za naši MAS tedy platí, že obce budou uvádět 0. Nemáme žádnou obec ani DSO zakladatelem MAS.

Robert Kubala