Home Aktuality Aktuality Informace z MAS

1. 10. 2021

Informace z MAS

Informace z činnosti MAS Rokytné ke dni 1. 10. 2021

 

Možno shlédnout ve formátu PDF ZDE

Informace z MAS Rokytná – 01. 10. 2021

 

Programové období 2014 – 2020 se pomalu chýlí ke konci. MAS Rokytná připravuje a administruje poslední výzvy, a proto jsme si připravili graf, ve kterém uvidíte, jak byli úspěšní žadatelé sídlící v obcích v území působnosti MAS Rokytná. Ještě připravujeme výzvy v rámci PRV a 8. 10. 2021 končí příjem projektů v rámci výzvy IROP č. 4 Bezpečná Doprava.

 

Žadatelé do MAS v letech 2018 - 2021

 

 

Období 2021+

 

MAS Rokytné byla schválena Standardizace na období 2021-2027.

Koncem měsíce srpna 2021 jsme podali tzv. Koncepční část strategie na období 2021 – 2027 a 6. 10. 2021 byla Koncepční část strategie schválená. Odkaz na schválenou verzi strategie: zde >>> http://www.masrokytna.cz/koncepcni-cast-strategie/

 

Dalšími kroky tvorby nové strategie, po schválení Programových rámců vládou, bude jejich tvorba MAS. A také sběr projektových záměrů pro programové období 2021 – 2027.

 

 PRV:

 

1. července 2021 vyhlásila MAS Rokytná, o.p.s., 2. Výzvu PRV s alokací dotačních prostředků ve výši 988.900 Kč pro Fichi 1 Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců a s alokací dotačních prostředků ve výši 10.076.506 Kč pro Fichi 3 Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů. O dotaci si mohly požádat podnikatelské subjekty aktivně a prokazatelně působící na území MAS ROKYTNÁ, a to zejména na pořízení nových technologií nebo stavební úpravy a rozšíření svých podnikatelských prostor. Příjem žádostí byl ukončen dne 31. července a v rámci výzvy č. 02 bylo přijato celkem 34 žádostí.

V rámci Fiche 1 bylo přijato 7 žádostí s požadavkem na dotační prostředky ve výši celkem 3.263.050 Kč (výše dotace je poskytována ve výši 50% z celkových způsobilých výdajů projektu, což tedy představuje celkovou sumu předložených projektů v hodnotě 6.526.100 Kč).

V rámci Fiche 3 bylo přijato 27 žádostí s požadavkem na dotační prostředky ve výši celkem 16.561.929 Kč (výše dotace je poskytována ve výši 45% z celkových způsobilých výdajů projektu, což tedy představuje celkovou sumu předložených projektů v hodnotě 36.804.286 Kč).

1 projekt byl následně vyřazen z administrace. 4. 8. 2021 zasedal i  Programový výbor. Ten ze seznamu projektů doporučil k podpoře 15 projektů v Fichi 3 podnikatelské a 1 projekt ve Fichi 1 zemědělské.  Částka podpořeného projektu ve fichi 1 je 955.000,- Kč, v rámci Fiche 3 bylo podpořeno 15 projektů a dotační částka činí 9.830.475,- Kč. Zápis ze zasedání Programového Výboru ZDE. Projekty byly odeslány na administraci na RO SZIF. Žadatele budou následně kontaktování přímo z RO SZIF s případnou žádostí o doplnění.

 

 Žadatelé v obcích výzva PRV 2

 

OPZ:

 

Podpořené projekty z výzev OPZ 1,2,5 a 6 jsou v realizaci. MAS příjemcům metodicky pomáhá s administrací realizace projektu a dodržováním pravidel programu – například v oblasti správného zpracování podkladů pro Žádosti o platbu či Zprávy o realizaci. Metodicky poskytujeme pomoc všem podpořeným projektům.

 

 IROP:

 

Výzva 3 – Investice do kapacit a kvality škol a školek II.

Přijaté 2 projekty, které byly doporučeny Programovým výborem byly schválený Řídícím orgánem. Oba projekty jsou v realizaci.

 

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady projektu

Podpora v KČ z MAS

Základní škola a Mateřská škola Lipník

Zvýšení kvality a výuky v ZŠ Lipník

1.304.155,80

1.238.948,01

Obec Domamil

Přístavba nových prostor pro výuku – rozšíření kapacity

13.919.628,43

9.994.855,17

 

Výzva 4 – Bezpečnost dopravy

               Výzva vyhlášená 19. 7. 2021, ukončení příjmu žádostí 8. 10. 2021. Celková alokace výzvy 11.426.236,64 Kč. Podporované aktivity:

 

AKTIVITA BEZPEČNOST DOPRAVY

1) Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
2) Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
3) Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
4) Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).


 OPŽP:

 

Přijatý projekt je ve fázi realizaci.

 

 

 

 

V případě dotazů nás kontaktujte buď telefonicky, nebo e-mailem. Jsme Vám k dispozici a rádi za Vámi přijedeme na osobní konzultaci.

Robert Kubala a Martina Kršňáková – MAS Rokytná, o.p.s.

 

 

MAS Rokytná, o.p.s.

Srázná 444, Moravské Budějovice

info@masrokytna.cz