Home Aktuality Aktuality Informace z MAS 30.06.2019

Informace z MAS 30.06.2019

Informace z MAS Rokytná – 30. 6. 2019


Informace z MAS Rokytná – 30. 6. 2019

 

 

PRV:

Celkem bylo v 1. Výzvě MAS podáno 46 projektů. Do Administrace MAS přijala 39 projektů s celkovým požadavkem na dotaci v objemu 24.535.626,- Kč.

 

MAS Rokytná, o.p.s. v 1. Výzvě MAS vybrala k podpoře 24 projektů v 3 fichích v celkové výši dotace 14.298.176,- Kč.

 

Projekty jsou v realizaci, některé už dokonce podaly Žádost o Platbu. Proběhly první kontroly ze strany SZIF realizace na místě u žadatelů.

Připravujeme další výzvu.

 

OPZ:

24. dubna 2019 byly vyhlášeny 4 výzvy.

 

4. Výzva OPZ - Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků I. – MAS Rokytná

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):  4 568 220,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  30. 8. 2019, 12:00

 

Výzva č. 5 OPZ - Prorodinná opatření II. - MAS Rokytná, o.p.s

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 981.250,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:   20. 9. 2019, 12:00 hodin

 

6. Výzva OPZ - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst II. - MAS Rokytná

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 2.344.400,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 9. 2019, 12:00 hodin

 

7. Výzva OPZ - Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb II. – MAS Rokytná, o.p.s.

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 1.305.210,-- CZK

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  20. 9. 2019, 12:00 hodin

 

IROP:

Koncem března byl ukončen příjem žádostí do 2. Výzvy MAS – Investice do kapacit a kvality škol a školek I. 

Přijat 1 projekt, který úspěšně prošel Věcným hodnocením. Probíhá další administrace projektu.

Připravujeme další výzvy, které budou vyhlašovány v průběhu dalších měsíců roku 2019.

 

OPŽP:

1. Výzva OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření - MAS Rokytná

ukončení příjmu žádostí: 30.10.2019

Alokace na výzvu: 2.000.000 Kč - opatření ÚSES

Alokace na výzvu: 2.000.000 Kč - Protierozní opatření

 

2. Výzva OPŽP - Realizace Sídelní zeleně - MAS Rokytná

Ukončení příjmu žádostí: 30.10.2019

Alokace na výzvu: 6.000.000 Kč

 

 

Další informace z činnosti MAS:

 

Byl vypracován a podán na Řídící Orgán dokument

 

Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ROKYTNÁ, o.p.s. CLLD_17_03_035

 

Zpracovali jsme Výroční zprávu společnosti.

 

MAS zpracovala a podala Žádost o dotaci „Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Rokytná, o.p.s. 2019 – 2023“, který bude realizován a podpoří činnosti MAS až do roku 2023. Stále však platí nutnost spoluúčasti MAS ve výši 5%.

 

V případě dotazů nás kontaktujte buď telefonicky, nebo e-mailem. Jsme Vám k dispozici a rádi za Vámi přijedeme na osobní konzultaci.

Robert Kubala a Martina Kršňáková – MAS Rokytná, o.p.s.