Home Aktuality Aktuality Dotazníkové šetření - SPRM Moravské Budějovice

Dotazník - podnikatelé

Dotazníkové šetření - SPRM Moravské Budějovice

Znak města Moravské Budějovice

 

 

Vážení podnikatelé a zástupci firem,

podnikatelské prostředí je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují kvalitu života ve městě Moravské Budějovice. Jste rozhodující složkou přispívající k prosperitě našeho města a života našich občanů. Město Moravské Budějovice připravuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Moravské Budějovice na období 2022-2027 a cítíme jako velmi důležité znát Vaše názory, neboť ty mohou přispět k rozvoji města a podnikání v něm.

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku a získat tak zpětnou vazbu z pohledu podnikatelských subjektů a děkujeme všem subjektům, které se do šetření zapojí.

Můžete použít tištěnou verzi dotazníku či on-line verzi, která je zveřejněna na webových stránkách města a zpracovatele MAS Rokytná.

 

Dotazník můžete vyplnit ZDE.

Dotazník ke stažení ZDE.

 

Sběr informací prostřednictvím dotazníku bude probíhat do 30.6.2021


1) Dotazník lze předat vyplněný do sběrné schránky ve vstupním vestibulu městského úřadu
2) Dotazník si stáhnete do vašeho PC a vyplněný odešlete e-mailem na info@masrokytna.cz nebo psalacova@mbudejovice.cz – předmět Dotazník (dotazník ke stažení na www.masrokytna.cz, www.mbudejovice.cz)
3) Dotazník lze vyplnit ON-LINE na www.masrokytna.cz nebo www.mbudejovice.cz

 


DĚKUJEME VŠEM ZAPOJENÝM SUBJEKTŮM ZA VYPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU
Zpracované výsledky a vyhodnocení Vašich podnětů bude zveřejněno na webových stránkách Města Moravské Budějovice

 

Město Moravské Budějovice

MAS Rokytná, o.p.s.