Home Aktuality Aktuality 4. výzva MAS Rokytná – IROP Doprava

Rozhodnutí Programového Výboru

4. výzva MAS Rokytná – IROP Doprava

19. 7. 2021 byla vyhlášena 4. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„4. výzva MAS Rokytná – IROP – PODPORA UDRŽITELNOSTI NEMOTOROVÉ DOPRAVY I.“.

Uzávěrka žádostí byla prodloužena do 8. 10. 2021 a byly přijaty celkem 3 projekty.

 

Jméno žadatele Název projektu CZV Dotace Místo realizace
Obec Lipník Komunikace pro pěší v obci Lipník 6 303 053,37 5 987 900,70 Lipník
Město Hrotovice Komunikace pro pěší Hrotovice 1 883 355,32 1 789 187,55 Hrotovice
Obec Jakubov u Moravských Budějovic Modernizace chodníků a veřejného osvětlení - Jakubov u Moravských Budějovic 3 220 717,60 3 059 681,72 Jakubov u Moravských Budějovic
  Celkem CZV přijatých projektů 11 407 126,29  10 836 769,98  


Všechny projekty byly hodnoceny z hlediska Formálních náležitostí a přijatelnosti, po doplnění, úspěšně. 18. 11. 2021 proběhlo jednání Výběrové komise, která všechy tři projekty doporučila k podpoře s výsledkem: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení. Viz zápis z Výběrové komise.


23. 11. 2021 proběhlo zasedání Programového Výboru MAS.

Všechny projekty byly schváleny k financování. 

Zápis z jednání Programového Výboru

 

Gratulujeme úspěšným žadatelům a přejeme hodně trpělivosti a úspěchů při realizaci jejich projektů.

Těšíme se na výsledky jejich práce.

 

Za MAS Rokytnou

Robert Kubala, ředitel MAS

Martina Kršňáková, manažerka SCLLD