Home Aktuality Aktuality 3. výzva OPZ

19.09.2018

3. výzva OPZ

V pondělí 17. 9. 2018 byla vyhlášena 3. Výzva - Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb I. - MAS Rokytná, o.p.s.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Rokytná, o.p.s.
IČ 269 03 237
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu
v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Alokace: 1.305.210,--

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2018 12:00 hod

Podporované aktivity:

A. Podpora poskytování vybraných soc. služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem soc. začlenění a prevence soc. vyloučení osob soc. vyloučených či soc. vyloučením ohrožených
B. Další programy a činnosti v rámci soc. začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.
C. Podpora komunitní soc. práce a komunitních center jako prostředků soc. začleňování nebo prevence soc. vyloučení
D. Komunitní centra

Další podrobnosti naleznete na stránce výzvy a přiložených dokumentech:

Zde

Seminář k dané výzvě proběhne dne 3. 10. 2018 od 15:00 v sídle MAS Rokytná.