Home Aktuality Aktuality 3. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek II.

Rozhodnutí Programového Výboru

3. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek II.

 

11. 10. 2020 byla vyhlášena 3. Výzva MAS s názvem „MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK II.“. Termín ukončení výzvy byl 18. 12. 2020 a žádost o dotaci podaly dva projekty:

 

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady projektu

Celkové způsobilé výdaje v Kč

Požadovaná výše podpory v Kč za MAS

Základní škola a Mateřská škola Lipník

Zvýšení kvality výuky v ZŠ Lipník

1.304.155,80

1.304.155,80

1.238.948,01

Obec Domamil

Přístavba nových prostor pro výuku - rozšíření kapacity

13.919.628,43

10.520.900,19

9.994.855,18

 

Oba projekty byly hodnoceny z hlediska Formálních náležitostí a přijatelnosti, po doplnění, úspěšně. Následně proběhlo jednání Výběrové komise, která oba projekty doporučila k podpoře s výsledkem: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení, oba projekty dosáhly na 27 bodů. Viz zápis z Výběrové komise.

 

4. 3. 2021 proběhlo zasedání Programového Výboru MAS.

Oba projekty byly schváleny k financování. 


Zápis z jednání Programového Výboru

 

Gratulujeme úspěšným žadatelům a přejeme hodně trpělivosti a úspěchů při realizaci jejich projektů.

Těšíme se na výsledky jejich práce.

 

Za MAS Rokytnou

Robert Kubala, ředitel MAS

Martina Kršňáková, manažerka SCLLD