Home Aktuality Aktuality 3. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek II.

Vyhlášení výzvy

3. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek II.

MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“ Cesta k rozkvětu regionu vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK II.“


Celková alokace výzvy (CZV) 17.000.000,--.


Veškeré informace nalezneta ZDE