Home Aktuality Aktuality 2. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek I.

Výběr projektů

2. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek I.

Programový Výbor dne 3. 7. 2019 schválil projekty přijaté v rámci 2. Výzvy MAS IROP -

více níže

Ve středu 3. 7. 2019 proběhlo zasedání Programového Výboru MAS Rokytná, o.p.s..
Programový výbor MAS vzal na vědomí, že do výzvy Revitalizace hmotných památek se nepřihlásil žádný projekt.
Programový výbor byl informován dopředu o projektech podaných v rámci 2. výzvy MAS Rokytná - IROP - Investice do kapacit a kvality škol a školek I. Přijat byl 1 projekt, který úspěšně prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a v rámci Věcného hodnocení dosáhl na 30 bodů.
Programový výbor schválil návrh Výběrové komise MAS a doporučil k podpoře projekt žadatele:
 
"Základní škola a Mateřská škola Lipník, okres Třebíč, příspěvková organizace" - projekt s názvem "Zvýšení kvality výuky v ZŠ Lipník, ID projektu CZ.06.4.59/0.0/16_075/0011314.
 
Projekt byl předán na další administraci na Řídící orgán.
 


Programový výbor dále schválil plán výzev do konce roku 2019:
 
IROP - Podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné dopravy i I. -                       Alokace 19.193.981,-
IROP - Investice do akceschopnosti složek IZS - I.                                            Alokace 984.304,-
IROP - Investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální inkluzi - I.          Alokace 7.195.220,--
IROP - Podpora zázemí sociálních podniků - I.                                                  Alokace 3.937.225,-
IROP - Investice do revitalizace hmotnch památek - II.                                     Alokace 1.968.598,-
IROP - Investice do kapacit a kvality škol a školek - II.                                     Alokace 4.182.636,-
 
OPZ - Výzvy jsou vyhlášené
 
PRV - Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců                                  Alokace 3.524.000,-
PRV - Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů                  Alokace 9.138.824,-


Seznam doporučených projektů k podpoře
Zápis ze zasedání Programového Výboru MAS 3. 7. 2019