Home Aktuality Aktuality 1. VÝZVA MAS ROKYTNÁ – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023

Vyhlášení 25. 5. 2023

1. VÝZVA MAS ROKYTNÁ – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023

Dovolujeme si informovat, že dnes 25. 5. 2023, vyhlašujeme první výzvu z nového Programového období 2021 - 2027. 

MAS Rokytná, o.p.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“

vyhlašuje

1.  výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu

„1. výzva MAS Rokytná – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023“

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 48. „Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)“


Více informací na stránce výzvy ZDE

Projekty se přijímají mimo MS21+ - datovou zprávou.

Celková alokace pro výzvu (způsobilé výdaje) - 23 462 712 Kč

 

Termíny

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

25. 05. 2023, 12:00

Datum a čas zahájení příjmu Projektových záměrů na MAS (tj. mimo MS21+)

25. 05. 2023, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu Projektových záměrů na MAS (tj. mimo MS21+)

26. 06. 2023, 12:00

Zacílení podpory:

  • Navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS.
  • Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí.
  • Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
  • Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

 

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
  • Vnitřní konektivita škol.
  • Školní družiny a školní kluby.
  • Učebny neúplných škol.

 

 

Další detaily výzvy naleznete ZDE